Barnehage

Høsten 2011 etablerte Life and hope barnehage i byen Dessie i Etiopia. Barnehagen ble etablert i samarbeid med Karagutu General Primary School. Ved oppstarten hadde barnehagen plass til 120 barn i alderen 4-6 år. På grunn av stort behov og enorm interesse har antallet plasser økt jevnt og vil fra januar 2015 ha 8 ansatte og plass til 300 barn.
 
https://sites.google.com/a/lifeandhope.net/www/barnehage/IMG_2549%20utsnitt%20650.JPG?attredirects=0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Life and hopes barnehage i Dessie i Etiopia. Foto: Kristin S. Karlsen
 
Bakgrunn
 
Mange familier i Dessie er rammet av fattigdom, sykdom og foreldre som dør mens barna er små. I mange tilfeller er dette et resultat av manglende utdannelse, arbeidsledighet, konflikter, lepra, tuberkolose, HIV/AIDS og trafikkulykker.

Familier der den ene eller begge foreldrene har fått påvist HIV eller utviklet AIDS, lider stor nød. De er i mange tilfeller ikke i stand til å jobbe eller få seg en jobb/inntekt. HIV/AIDS er ikke akseptert og isolasjon fra samfundet er et stort problem for rammede familier. Å gi barna god omsorg er vanskelig. Mange av barna er følgelig også smittet av HIV/AIDS. Flere av mødrene og fedrene er eneforsørgere eller har en svært syk ektefelle. Barn har også foreldre/foresatte som ikke kan jobbe fordi de har mistet bein, armer og fingre på grunn av leprabasillen eller er syke eller døde av tuberkolose. Dødsfall skyldes også konflikter internt i Etiopia og med nabolandene Eritrea og Somalia.

Bestemødre, tanter, eldre søsken eller naboer tar over omsorgen for mindreårige som mister foreldrene sine. Det er ikke uvanlig at en bestemor i 60-70 årene har ansvar for en barneflokk på 5-6 barn, og har i tillegg omsorg for en syk sønn eller datter. Noen av barna har mistet alle slektningene sine. De har ingen,og ender opp som gatebarn.
 
Behov for etablering av en barnehage har vært stor.
 
Mål
  •  Gi barna en trygg hverdag
  • Gi barna et godt pedagogisk tilbud noen timer hver dag
  • Gi foreldre/foresatte avlastning noen timer hver dag
  • Gi aleneforsørgere og syke med ansvar for barn under seks år mulighet til å kunne forsørge seg og sin familie i form av arbeid/tigging
  • Gi barna et alternativ til tigging
 
Fasiliteter
  • Barnehagen disponerer tre klasserom ved Karagutu General Primary School.  Det er plass til 70 barn i hvert rom.
  • Det er ansatt tre lærere med pedagogisk utdannelse og tre assistenter. Dette i henhold til krav satt av etiopiske myndigheter. Life and hope har forpliktet seg til å finansiere lønn til de ansatte. 
                Barnehagen holder til i to av bygningene til Karagutu General Primary
                Schhol. Foto: Kristina S. Karlsen
 
Organisering
 
Offentlig barnehage. En del av Karagutu General Primary School
 
Finansiering
 
Innsamlingsaksjoner, quiz i Adresseavisen og søknader til diverse norske organisasjoner.
 

Les også

Ønsker du å støtte barnehagen? Kontakt oss på tlf. 92855998, epost: post@lifeandhope.net eller sett penger inn på konto 4202 27 19720. Alle beløp mottas med stor takknemlighet og glede.