Fadderordning

Life and hopes fadderbarn er enten foreldreløse og/eller svært fattige, og bosatt i Dessie eller i Addis Abeba. 
Barna er i alderen 6-12 år når de får tilbud om norsk fadder. Barna er tilknyttet Karagutu General Primary School i Dessie eller Karalo School i Addis Abeba. 

Vi oppfordrer barna til å fortsette på videregående når de er ferdig på barne- og ungdomsskolen. Fadderperioden vil vare så lenge barnet er tilknyttet grunn- eller videregående skole. Det betyr til de er ca. 18-20 år. Noen av barna ønsker å studere på universitetet. Fadderen velger selv om hun/han ønsker å gi støtte til videre utdanning.
 
Ønsker du å bli fadder?
Mål
 
Gi foreldreløse og svært fattige barn og ungdom mulighet til å gjennomføre barne- og ungdomsskole, og etterhvert også videregående skole.
 
En fadder vil gi barna og ungdommene et bedre liv og håp om en bedre framtid. 
 
De fleste av de foreldreløse barna har et hjem. De bor enten hos bestemoren, en tante, en søster eller en nabo. Noen av barna har i perioder vært gatebarn. Felles for alle barna er at de og deres foresatte er svært fattige. 
 
Hva koster det å være fadder?
 
Et fadderbarn koster kr. 100,- per måned + omkostninger til bank. 
 
Hva brukes pengene til?
 
Skolepenger, skolemateriell, skoleuniform, mat og klær. Barna må la litt penger stå igjen på kontoen hver måned. Oppsparte beløp kan brukes til medisinsk hjelp ved behov eller til videre utdanning.

Kommer pengene fram?
 
Ja, Life and Hope garanterer at pengene kommer fram!
 
Fadderordningen er organisert slik at korupsjon ikke er mulig. Life and Hope overfører pengene fra fadderne direkte til hvert enkelt fadderbarns konto i Dashen Bank i Etiopia. Kostnader knyttet til overføringen blir trukket av pengeoverføringen. 
 
Organisering av fadderordningen

Det er opprettet en komite ved skolen barnet er elev. Komiteen består av rektor og lærere ved skolen. Rektor er Life and Hopes kontaktperson.

Komiteen oppretter en bankkonto på barnets navn i Dashen Bank. Kun barnet og hennes/hans foresatte har tilgang til kontoen. Det er avtalt med banken at barnet med hennes/hans foresatte kan ta ut inntil 200 birr per måned. Det tilsvarer ca. 67 NOK.
 
Hvor stor andel av pengene kommer fram til fadderbarnas kontoer?
 
100 % av hundrelappen fadderne betaler hver måned per fadderbarn kommer fram. Pengene vi ber om ut over hundrelappen går til å dekke utgifter Life and Hope har i fm. bankoverføring av pengene til fadderbarnas kontoer i Etiopia.
 
Alle som er involvert i prosjektene til Life and Hope deltar på frivillig basis, derav ingen administrasjonskostnader i fm. fadderordningen til Life and Hope.
 
Informasjon om fadderbarna
 
Alle faddere får minst ett bilde av barnet og informasjon om navn, alder, klasse, skole. 
 
Faddere får også tilgang til skolens tlf.nr. Og kan ta kontakt med skolens rektor ved behov.

Oppfølging av fadderbarna

Skolens komité har løpende oppfølging av fadderbarna. I tillegg gjennomfører Life and hope samtaler med hvert fadderbarn minst en gang annen hvert år. Dette for å bli informert om barnas helsetilstand, familieforhold, om de trives på skolen, hva de bruker pengene til og hvilke planer de har for fremtiden. Vi oppfordrer de til å jobbe hardt med skolearbeidet og å ta videregående skole.

Avslutning av fadderforholdet

Fadderne kan når som helst avslutte fadderforholdet.  I slike situasjoner vil vi jobbe for å gi barnet en ny fadder.
 
Samarbeid med lokale myndigheter
 
Fadderordningen ble opprettet av Life and Hope i 2007 i samarbeid med myndighetene i byen Dessie i Etiopia.
 
Ønsker du å bli fadder?

Ta kontakt med Life and hope på:
Epost: post@lifeandhope.net 
Tlf. 92855998

Eller: 
 
 
 
Kristina er fadder til Meseret på 16 år. I mars 2010 brsøkte Kristina Meseret i Etiopia.