Grønnsaksbutikk


Life and hope har oppfyllt det største ønsket til kvinnene ved Senter for kvinner med HIV. Vi har gitt senteret et lite butikklokale med innlagt strøm, vann og en kjølesdisk. Grønnsaker dyrket ved senteret selges i butikken.

Bakgrunn
Senter for kvinner med HIV ble opprettet av Life and hope i 2007. 50 kvinner er til enhver tid tilknyttet senteret. Senteret gir kvinnene opplæring i bl.a. dyrking og salg av grønnsaker.  Grønnsakene ble solgt på markedet uten vern mot støv, sol og regn. Det var til tider vanskelig å selge grønnsakene til akseptabel pris.

Løsning

En butikk ville gi:
  • salg av grønnsaker under hygieniske forhold
  • arbeidstrening for kvinnene i form av mathygiene, butikkarbeid og regnskapsføring
  • økt salg av grønnsaker
  • bedre pris for grønnsakene
  • økte inntekter til senteret*
Life and hope søkte organisasjonen AKSEPT om økonomisk støtte til å bygge butikken. AKSEPT valgte å støtte prosjektet med 100 prosent finansiering.

Butikklokalet sto ferdig senhøsten 2010, og ble innviet like før jul.

* Inntektene fra salget går delvis til lønn til kvinnene ved senteret og delvis til sparing i et etableringsfond. Kvinnene kan søke fondet om midler til å starte egen virksomhet.

Butikken til Senter for kvinner med HIV er klar for åpning. Foto: Life and hope.
Comments